Over keukentafels.....

Over Keukentafels, Dokters en Voorzieningen: hoe onderzoek je effecten van Wmo-2015 op de (Volks)Gezondheid?
Gezamenlijke KAMG nascholing door de KAMG-brede Onderzoeksectie in oprichting. Woensdag 12 oktober 2016 van 13.00-17.00 uur, NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein

- Willy-Anne van Stiphout - inleiding programma en toelichting uitbreiding NVAG-sectie Onderzoek naar KAMG-brede sectie.
- Theo Trompetter: Probleemschets huidige uitvoering Wmo-2015 en de rol van artsen daarin.
- Anton Kunst: Overzicht van onderzoekdesigns met aansluiting bij het type vraagstellingen, voor- en nadelen van gebruik van bestaande data.
- Inventarisatie onder de deelnemers naar kennisbehoefte vanuit de praktijk.
Wat zijn de onzekerheden en kennisleemten, wat wil je weten en waarom, hoe “overtuigend” moet het “bewijs” zijn? Klik hier voor het programma. Voor KAMG leden gratis, opgeven bij secretariaat@nvag.nl

 

Tussen geneeskunde en zorgsystemen, tussen individu en collectief

 
De NVAG is de thuishaven voor artsen die werken in Beleid, Management of sociaal-geneeskundig Onderzoek (BMO), en die daarbij het volledige systeem rond volksgezondheid en gezondheidszorg als perspectief nemen. De leden van de NVAG, of artsen BMO, zijn veelal geregistreerd als arts voor maatschappij en gezondheid, arts M&G, een BIG-erkend specialisme, met profiel ‘Beleid & Advies’.

De NVAG ziet het volgende competentieprofiel als kenmerkend voor al haar leden, geregistreerd of niet. Er kunnen variaties bestaan door de mate waarin de leden op micro-meso, dan wel op meso-macro niveau actief zijn:

De arts BMO is op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen in de geneeskunde en in de gezondheidszorg, zeker de Nederlandse. De arts BMO heeft en houdt feeling met de processen en dilemma’s binnen de directe patiëntenzorg. De arts BMO stelt zich jegens cliënten en patiënten op als arts, met alle verantwoordelijkheden van dien, en zorgt voor een dergelijke opstelling van de eigen organisatie. De arts BMO blijft, beeldend gezegd, de taal van de geneeskunde spreken.
Tegelijkertijd is de arts BMO er zich van bewust dat de geneeskunde ingebed is binnen het bredere terrein van de gezondheidszorg en binnen de totale maatschappij. Op individueel niveau bestaat een belangrijke wisselwerking tussen gezondheid en sociaal-maatschappelijke omstandigheden. Op meso- en macroniveau bestaat een wisselwerking tussen enerzijds gezondheidszorg en anderzijds het recht, de financieringssystematiek, het beleid en de politiek. De arts BMO spreekt de ‘talen’ die bij die gebieden horen, en functioneert zo als een bruggenbouwer tussen vaak zeer verschillend denkende werelden. De arts BMO is daarnaast in staat snel te schakelen tussen micro-, meso- en macroniveau, en heeft voortdurend zowel het individuele als het collectieve belang voor ogen. 
 

 

Klik hier voor:

Copyright © NVAG 2016 | Webdesign & CMS : DO IT-online