Toekomst beroepen in de gezondheidszorg
NVAG, VAGZ en PHned organiseren een symposium over 'de Toekomst van de beroepen in de gezondheidszorg' op donderdag 8 september 1300-16:15 uur, NBC Nieuwegein. Sprekers zijn Koos van der Velde en Mariëlle Jambroes.
Er wordt gewerkt aan de modernisering van de medische vervolgopleidingen (waaronder voor ons van belang: de public health opleidingen).
- waar staan we eigenlijk als beroepsgroep. In elk geval niet los ergens in de maatschappij.
- wat voor public health mensen hebben we nodig en hoe richten we daar opleiding(en) voor in? De opleiding(en) moet(en) aansluiten bij waar de maatschappij naar toe gaat.
- naast vakmanschap is de vraag natuurlijk welke vaardigheden nog meer nodig zijn.
- hoe kan er beter gestuurd worden en wat voor vaardigheden en opleiding past daarbij?
Zie verder het programma.

 

Tussen geneeskunde en zorgsystemen, tussen individu en collectief
 
De NVAG is de thuishaven voor artsen die werken in Beleid, Management of sociaal-geneeskundig Onderzoek (BMO), en die daarbij het volledige systeem rond volksgezondheid en gezondheidszorg als perspectief nemen. De leden van de NVAG, of artsen BMO, zijn veelal geregistreerd als arts voor maatschappij en gezondheid, arts M&G, een BIG-erkend specialisme, met profiel ‘Beleid & Advies’.

De NVAG ziet het volgende competentieprofiel als kenmerkend voor al haar leden, geregistreerd of niet. Er kunnen variaties bestaan door de mate waarin de leden op micro-meso, dan wel op meso-macro niveau actief zijn:

De arts BMO is op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen in de geneeskunde en in de gezondheidszorg, zeker de Nederlandse. De arts BMO heeft en houdt feeling met de processen en dilemma’s binnen de directe patiëntenzorg. De arts BMO stelt zich jegens cliënten en patiënten op als arts, met alle verantwoordelijkheden van dien, en zorgt voor een dergelijke opstelling van de eigen organisatie. De arts BMO blijft, beeldend gezegd, de taal van de geneeskunde spreken.
Tegelijkertijd is de arts BMO er zich van bewust dat de geneeskunde ingebed is binnen het bredere terrein van de gezondheidszorg en binnen de totale maatschappij. Op individueel niveau bestaat een belangrijke wisselwerking tussen gezondheid en sociaal-maatschappelijke omstandigheden. Op meso- en macroniveau bestaat een wisselwerking tussen enerzijds gezondheidszorg en anderzijds het recht, de financieringssystematiek, het beleid en de politiek. De arts BMO spreekt de ‘talen’ die bij die gebieden horen, en functioneert zo als een bruggenbouwer tussen vaak zeer verschillend denkende werelden. De arts BMO is daarnaast in staat snel te schakelen tussen micro-, meso- en macroniveau, en heeft voortdurend zowel het individuele als het collectieve belang voor ogen. 
 

 

Klik hier voor:

Copyright © NVAG 2016 | Webdesign & CMS : DO IT-online