Symposium Zorgstelsel en advisering en ALV

Op donderdag 8 december 2016 organiseert de VAGZ samen met de NVAG een symposium in het kader van de Wesley cyclus. Jan-Kees Helleman van het Institute for Management Research van de Radboud Universiteit houdt een presentatie over 30 jaar zorgstelsel vanuit bestuurskundig perspectief. En Karel-Peter Companje van de Celsus academie voor betaalbare zorg van het Radboud UMC over medische advisering en controles 1910-2006. Meer informatie staat in de uitnodiging. Na de nascholing, om 16.30 uur, houdt de NVAG een ALV.

 

 

De NVAG heeft als doelstellingen: 

  • bevorderen van de volksgezondheid en van de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de gezondheidszorgvoorzieningen en het systeem van gezondheidszorg in dit verband
  • stimuleren van het gebruik hierbij van sociaal geneeskundige principes en werkwijzen, waaronder sociaal-geneeskundig onderzoek
  • bevorderen van voldoende aantallen en voldoende toegeruste artsen voor beleid, management en onderzoek in de gezondheidszorg
  • bieden van een platform aan haar leden dat hun competentie-ontwikkeling en samenwerking ondersteunt
  • zorg dragen voor een goede positionering van artsen werkzaam in het domein Maatschappij en Gezondheid in het algemeen, en haar leden in het bijzonder, binnen het veld van de Nederlandse gezondheidszorg
  • bevorderen van samenwerking met de diverse wetenschappelijke Verenigingen binnen de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), met andere verenigingen binnen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG), met academische instellingen op het gebied van de sociale geneeskunde, en met andere spelers in het veld. Een van de belangrijkste doelen is de samenhang binnen het (sociaal)geneeskundig veld te versterken.

Artsen die niet geregistreerd zijn als arts Maatschappij & Gezondheid en andere professionals die werkzaam zijn op het gebied van onderzoek, management en beleid van de gezondheidszorg, zijn welkom als lid.

Als u zich wilt aanmelden als lid, kunt U het registratieformulier invullen.

Het bestuur bestaat uit:

L. (lode) Wigersma, voorzitter; S. (Sandra) Schrooyen, secretaris; J (Jaap) Koot, penningmeester; A.E.M. (Astrid) Coppens; en F. (Frits) Hendriks.

De NVAG is lid van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), die deel uitmaakt van de Artsenfederatie KNMG (KNMG)

Als lid mag u gratis deelnemen aan geaccrediteerde nascholingsbijeenkomst, ontvangt u korting op deelname aan KAMG activiteiten, en ontvangt u (indien u arts bent) het blad Medisch Contact gratis.

 

Klik hier voor:

Copyright © NVAG 2016 | Webdesign & CMS : DO IT-online