KAMG congres over Vakmanschap

Op 25 november 2016 is het jaarlijkse KAMG congres met als thema ‘Vakmanschap’. Oftewel: de vaardigheid om hoogkwalitatief werk te leveren. Wat betekent dit voor u? Welke vakinhoudelijke uitdagingen komt u tegen en wat betekenen die voor uw vakmanschap? Wat is nodig aan meesterschap en leiderschap om de volksgezondheid en gelijke kansen op gezondheid te blijven dienen? Hoe bereiken we dat? Op het congres gaat u met deze vragen aan de slag. Samen met collega’s formuleert u een adequaat antwoord waar u in uw praktijk mee verder kunt.

Naast plenaire presentaties kunt u deelnemen aan parallelsessies, rondetafelgesprekken, posterpresentaties of een pitch-sessie. Ook is er ruimte voor discussie en netwerken. Programma door hier te klikken.

 

Tussen geneeskunde en zorgsystemen, tussen individu en collectief

De NVAG is de thuishaven voor artsen die werken in Beleid, Management of sociaal-geneeskundig Onderzoek (BMO), en die daarbij het volledige systeem rond volksgezondheid en gezondheidszorg als perspectief nemen. De leden van de NVAG, of artsen BMO, zijn veelal geregistreerd als arts voor maatschappij en gezondheid, arts M&G, een BIG-erkend specialisme, met profiel ‘Beleid & Advies’.

De NVAG ziet het volgende competentieprofiel als kenmerkend voor al haar leden, geregistreerd of niet. Er kunnen variaties bestaan door de mate waarin de leden op micro-meso, dan wel op meso-macro niveau actief zijn:

De arts BMO is op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen in de geneeskunde en in de gezondheidszorg, zeker de Nederlandse. De arts BMO heeft en houdt feeling met de processen en dilemma’s binnen de directe patiëntenzorg. De arts BMO stelt zich jegens cliënten en patiënten op als arts, met alle verantwoordelijkheden van dien, en zorgt voor een dergelijke opstelling van de eigen organisatie. De arts BMO blijft, beeldend gezegd, de taal van de geneeskunde spreken.
Tegelijkertijd is de arts BMO er zich van bewust dat de geneeskunde ingebed is binnen het bredere terrein van de gezondheidszorg en binnen de totale maatschappij. Op individueel niveau bestaat een belangrijke wisselwerking tussen gezondheid en sociaal-maatschappelijke omstandigheden. Op meso- en macroniveau bestaat een wisselwerking tussen enerzijds gezondheidszorg en anderzijds het recht, de financieringssystematiek, het beleid en de politiek. De arts BMO spreekt de ‘talen’ die bij die gebieden horen, en functioneert zo als een bruggenbouwer tussen vaak zeer verschillend denkende werelden. De arts BMO is daarnaast in staat snel te schakelen tussen micro-, meso- en macroniveau, en heeft voortdurend zowel het individuele als het collectieve belang voor ogen. 
 

 

Klik hier voor:

Copyright © NVAG 2016 | Webdesign & CMS : DO IT-online