Verbinden onderzoek en beleid

Op woensdag 8 februari 2017, 14:00-17.00 uur, NBC Congrescentrum, Nieuwegein heeft de NVAG een symposium georganiseerd over Verbinden Onderzoek en Beleid. Sprekers zijn Johan Hansen (NIVEL) en Jaap Koot (EU).
Er gaapt nog steeds een kloof tussen onderzoek en formulering van beleid in de gezondheidszorg. Veel onderzoek resulteert in aanbevelingen en adviezen, maar die worden slechts gepresenteerd in wetenschappelijke publicaties. Deze literatuur is vaak niet toegankelijk voor beleidsmakers, of niet begrijpelijk voor beleidsmakers. Binnen de WHO en de EU vinden initiatieven plaats om onderzoekers uit te rusten met kennis en instrumenten om hun onderzoek beter over het voetlicht te brengen bij beleidsmakers. Instrumenten zoals policy dialogues, scientific cafés, policy briefs, fact sheets worden uitgewerkt en ter beschikking gesteld aan wetenschappers.
Het gaat echter niet alleen om technische instrumenten, maar ook om een mentaliteit bij onderzoekers en beleidsmakers om met elkaar in gesprek te gaan en tot uitwisseling te komen.

 

De NVAG heeft als doelstellingen: 

  • bevorderen van de volksgezondheid en van de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de gezondheidszorgvoorzieningen en het systeem van gezondheidszorg in dit verband
  • stimuleren van het gebruik hierbij van sociaal geneeskundige principes en werkwijzen, waaronder sociaal-geneeskundig onderzoek
  • bevorderen van voldoende aantallen en voldoende toegeruste artsen voor beleid, management en onderzoek in de gezondheidszorg
  • bieden van een platform aan haar leden dat hun competentie-ontwikkeling en samenwerking ondersteunt
  • zorg dragen voor een goede positionering van artsen werkzaam in het domein Maatschappij en Gezondheid in het algemeen, en haar leden in het bijzonder, binnen het veld van de Nederlandse gezondheidszorg
  • bevorderen van samenwerking met de diverse wetenschappelijke Verenigingen binnen de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), met andere verenigingen binnen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG), met academische instellingen op het gebied van de sociale geneeskunde, en met andere spelers in het veld. Een van de belangrijkste doelen is de samenhang binnen het (sociaal)geneeskundig veld te versterken.

Artsen die niet geregistreerd zijn als arts Maatschappij & Gezondheid en andere professionals die werkzaam zijn op het gebied van onderzoek, management en beleid van de gezondheidszorg, zijn welkom als lid.

Als u zich wilt aanmelden als lid, kunt U het registratieformulier invullen.

Het bestuur bestaat uit: Lode Wigersma, voorzitter; Frits Hendriks, secretaris; Jaap Koot, penningmeester; Jeannette de Boer; Wim van Geffen en Johan de Graaf

De NVAG is lid van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), die deel uitmaakt van de Artsenfederatie KNMG (KNMG)

Als lid mag u gratis deelnemen aan geaccrediteerde nascholingsbijeenkomst, ontvangt u korting op deelname aan KAMG activiteiten, en ontvangt u (indien u arts bent) het blad Medisch Contact gratis.

 

Klik hier voor:

Copyright © NVAG 2017 | Webdesign & CMS : DO IT-online